KURUMLAR VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kurumlar Vergisi Oranını Artıran ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.

 

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Bu Kanun ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanununda yapılan düzenleme özetle aşağıdaki gibidir:

 

7316 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü maddeyle, %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

 

Uygulama, 1 Temmuz'dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak,

kanunun yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi oranı değişikliği 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22/4/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre, 17/05/2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gereken 2021/I.Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait kurum geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranı %20, daha sonraki geçici vergilerde ise %25 oranında uygulanacaktır.

 

DÖNEM

ORAN (%)

OCAK-MART

20

OCAK HAZİRAN

25

OCAK-EYLÜL

25

OCAK-ARALIK

25