Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Daha Önce 01.03.2020 tarihine ertelenen Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi uygulaması 04.04.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.  Söz konusu bildirim aşağıdaki gibidir.


4/4/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Yürürlük” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 1/3/2020 tarihi 1/7/2020 olarak değiştirilmiştir.

Kaynak : https://www.gib.gov.tr/node/143204