Kambiyo Muamelelerinde BSMV Nispetinde Değişiklik Yapıldı

24 Mayıs 2020 Tarih 31136 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Alınan Binde 2 Oranındaki BSMV Tutarı Yüzde 1 Olarak Değiştirilmiştir. Ancak;


-Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

-Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

-Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

-Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

-İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları üzerinden vergi nispeti %0 olarak belirlenmiştir.