2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı
18 Mayıs 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi ve Ödenmesi Gereken 2020 1. Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 28 Mayıs 2020 tarihine uzatılmıştır. Bu düzenleme özel hesap dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18.05.2020 olan mükellefler için de geçerlidir.